اهداف و برنامه های دبیرستان فرزانگان 3

از اهداف آموزشي دبيرستان فرزانگان 3( دوره اول) می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  1. پرورش فرزنداني خود شناس ، خداشناس ، مسئول ، خود كفا ، منطقي ، پاي بند به وظيفه ، مردم دوست ، انديشمند و متعادل
  2.  تقويت ايمان و اعتقاد به مباني اسلام
  3. فراهم کردن زمينه های مطلوب برای تقويت انگيزش و استعدادهای خلاقانه.
  4.  پرورش روحيه نظم و انضباط .
  5. شناخت، پرورش و هدايت استعدادهاي و توانايي هاي دانش آموزان.
  6. پرورش روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در فعاليت­هاي ديني، فرهنگي ، اجتماعي.
  7.  پرورش حس ميهن دوستی و توجه به كرامت انساني.
  8. تلاش مستمر برای افزايش سطح پيشرفت تحصيلی و به روز ساختن مستمر فرايند يادگيری.
  9.  تلاش ويژه برای تقويت نشاط، شادابی و افزايش سالمت جسمی ­ روانی و اجتماعی.
جهت رسيدن به اين اهداف والا نياز به همکاری و همدلی همه جانبه از سوی کادر اجرايی و آموزشی مدرسه و دانش آموزان داشته ايم . با توکل به خداوند متعال عزممان را جزم ساختيم تا در اين عرصه گامهایمان را استوارتر از پيش برداشته و جهت نيل به اهدافمان شعار " هر نياز کشور، يک سمپادی آماده اثرگذاری" را سرلوحه برنامه خويش قرار داده و هم اينک با تلاشی افزون تر از گذشته پيش می رويم .