اردوی دماوند

از دنياي امروز به دليل ويژگي هـاي بـسيار متغيـر و خلاّقـي کـه دارد تحـت عنـوان «عصرخلاقيت و نوآوري» نام برده مي شود، دراين دوران فرآيندها، پديده هاي خلاقيت، نوآوري وکارآفريني عرصه هاي بسيارگـسترده اي از جامعـة انـساني را تحـت تـأثيرات عميق خود قرار داده است؛ از اين رو، عامل اساسي پايـداري، پويـايي و موفقيـت هـاي نهادهاي مختلف، حرکت با محوريت خلاقيت و نوآوري است.

در واقع اردو بخشی از برنامه آموزشی همه مدارس است، اردوی مدرسه بهترین و عالی ترین موقعیت را برای پرورش استعداد، مهارت ها و علاقه مندی های دانش آموزان فراهم می کند.

به این منظور دبیرستان فرزانگان 3 اقدام به برگزاری اردوی علمی، مهارتی خلاق در مدرسه نوآوری سمپاد شهرستان دماوند نموده است.

این اردو در تاریخ سوم و چهارم آبان 1402 با هدف زمینه سازی جهت پرورش تمام ساحتی دانش آموزان و توسعه ظرفیت ها و توانمندی های ایشان برگزار گردید.

برنامه ریزی،  تقسیم وظایف و هماهنگی میان کادر دبیرستان جهت برگزاری شایسته اردو از هفته ها قبل توسط مدیر واحد آموزشی انجام شد و در روز قبل از برگزاری اردو جلسه پایانی هماهنگی با حضور مدیر دبیرستان، معاونین پژوهشی، آموزشی، پرورشی، مشاور دبیرستان و دبیران شرکت کننده در اردو برگزار شد و آخرین توصیه ها و چگونگی برگزاری اردو مرور گشت. 

همکاری شایسته اعضای انجمن و کادر آموزشی و اداری دبیرستان در فراهم کردن شرایط مطلوب و برنامه ریزی هدفمند و مفید جهت برگزاری این کارسوق، از جمله عوامل رضایتمندی همه جانبه اولیا و دانش آموزان و شرکت کنندگان این کارسوق می باشد
 

اردوی موزه جانورشناسی

موزه جانورشناسی دانشگاه تهران اولین موزه ایران در این زمینه است و از مکان های دیدنی تهران به شمار می‌رود. این مجموعه که در مجاورت ساختمان دانشکده‌ی زیست قرار دارد، با همت و تلاش مرحوم دکتر مصطفی فاطمی، از دانشجویان جانورشناسی و استادانی چون دکتر پریچهر شاه بهرامی، دکتر طلعت حبیبی، دکتر محمد بلوچ و آقای رضا پارسا گردآوری شده است. در این موزه ۲۷ هزار نمونه‌ از انواع بی‌مهرگان، مهره‌داران، پرندگان و خزندگان وجود دارد. این نمونه‌ها با روش‌های تاکسیدرمی، تثبیت در محلول‌های شیمیایی، اتاله کردن، نگهداری در رزین و اسکلت‌سازی نگهداری می‌شود. بازدیدهای سالیانه از این موزه با اهداف آموزشی برای مدارس دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی و پژوهشی امکان‌پذیر است. همچنین این موزه کتابخانه‌ای از مقالات فون ایران و کشورهای مجاور را دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اخبار/مقالات

بازدید دانش آموزان فرزانگان۳ از تالار بورس تهران
دانش آموزان فرزانگان3 روز چهارشنبه تاریخ 12 بهمن 1401 به بازدید از ساختمان بورس تهران رفتند.
در طی بازدید از سازمان بورس، کلاس آموزشی نیز برای  دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان ۳ برگزار شد. در ابتدای این جلسه آموزشی دکتر محمود گودرزی مدیرعامل محترم بورس...