20 فروردین 1403

مولف: پروانه دهنادی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 فروردین 1402

ارائه پژوهش توسط دانش آموزان فعال و ساعی کوثر شهسواری و کیانا عمرانی در محور بیو تکنولوژی

ارائه پژوهش توسط دانش آموزان فعال و ساعی کوثر شهسواری و کیانا عمرانی در محور بیو تکنولوژی
در روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ دانش آموزان فعال و ساعی کوثر شهسواری و کیانا عمرانی  در محور بیو تکنولوژی .....
مولف: yeganeh
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

26 فروردین 1402

ارائه پژوهش توسط دانش آموز پریداد ضیغمی درمحور روانشناسی

ارائه پژوهش توسط دانش آموز پریداد ضیغمی درمحور روانشناسی
در جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۵دانش آموز فعال و ساعی پریداد ضیغمی درمحور روانشناسی ....
مولف: yeganeh
0  نظر
رتبه خبر: /5
(1 نظر )

26 فروردین 1402

حضور دانش آموز کوثر شهسواری حافظ کل قرآن در برنامه محفل شبکه3

حضور دانش آموز کوثر شهسواری حافظ کل قرآن در برنامه محفل شبکه3
در تاریخ 25 فروردین 1402 ،کوثر شهسواری(حافظ کل قرآن ) در برنامه محفل از شبکه ۳ حضور پیدا کرد.
کوثر شهسواری از دانش آموزان
مولف: yeganeh
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1